Picture
 Home
 About Us
 Music Store
 Music Trivia
 Join Our List
 Contact Info
  Ballroom Dancing
Picture

ORDER OFFLINE

ORDER ONLINE

DREAM DANCING 2
LEOPOLDO SILOS
MPVC-1006

SIDE A:
AY NENA
TANGO DEL MAR
LUHA SA HATING-GABI
TANGING LIGAYA
LAMBINGAN MANILA

SIDE B:
IROG KO
17 DE ABRIL
HIGIT SA LAHAT
MINSAN LAMANG
PAG-IBIG KOY IKAW
NANG IKAW AY MAWALAY

[Home] [About Us] [Music Store] [Music Trivia] [Join Our List] [Contact Info]