Picture
 Home
 About Us
 Music Store
 Music Trivia
 Join Our List
 Contact Info
  Groups
Picture

ORDER OFFLINE

ORDER ONLINE

MALIGAYANG ARAW
MABUHAY SINGERS
V-5072-C

SIDE A:
• MALIGAYANG ARAW
• PAGTATANIM
• PANDANGGO NI NENENG
• ANTIPOLO
• DALAGA’T BINATA
• BATY A’T PALUPALO

SIDE B:
• LIW AYWAY NG LIGAYA
• MASAGANANG KABUKIRAN
• DALAGANG PILIPINA
• ARIMUNDING MUNDING
• TUNAY NA LIGAYA
• CAPRICHOSA

[Home] [About Us] [Music Store] [Music Trivia] [Join Our List] [Contact Info]