Picture
 Home
 About Us
 Music Store
 Music Trivia
 Join Our List
 Contact Info
  Groups
Picture

Available on Compact Disc and Cassette Tape

ORDER OFFLINE

ORDER ONLINE

BEST PHILIPPINE CENTENNIAL SONGS
RUBEN TAGALOG, SYLVIA LA TORRE, TRES ROSAS, MABUHAY SINGERS, JUAN SILOS, RONDALLA
VCD-5445

• ANG AKING BANDILA
• BAYAN KO
• SAMPAGUITA
• SA SARILING BAYAN
• MUTYA NG SILANGAN
• BELLA PILIPINA
• PILIPINAS,INANG BAYAN
• ILANG-ILANG
• ANG BAYAN KO’T AKING LAHI
• PILIPINAS KONG MAHAL
• PAGPUPUGAY SA REPUBLIKA
• MUTYA NG SILANGAN
• SAMPAGUITA
• ANG BAYAN KO’T AKING LAHI
• PERLAS NG SILANGAN
• BAYAN KO
• AWIT NI MARIA CLARA
• BARONG TAGALOG
• SA SARILING BAYAN
• PAMBANSANG AWIT

[Home] [About Us] [Music Store] [Music Trivia] [Join Our List] [Contact Info]