Picture
 Home
 About Us
 Music Store
 Music Trivia
 Join Our List
 Contact Info
  Groups
Picture

ORDER OFFLINE

ORDER ONLINE

PERLAS NG SILANGAN
MABUHAY SINGERS
V-5236

SIDE A:
• AAWITAN KITA
• MUTYA NG SILANGAN
• SAMPAGUITA
• PERLAS NG SILANGAN
• BELLA PILIPINA
• SA SARILING BAYAN

SIDE B:
• BAYAN KO
• BARONG TAGALOG
• ANG BAYAN KO’T AKING LAHI
• MARIA CLARA
• DALAGANG SILANGAN
• ILANG-ILANG

[Home] [About Us] [Music Store] [Music Trivia] [Join Our List] [Contact Info]