Picture
 Home
 About Us
 Music Store
 Music Trivia
 Join Our List
 Contact Info
  Instrumental
Picture

ORDER OFFLINE

ORDER ONLINE

PISTA SA AMING BAYAN
JUAN SILOS, JR.
V-5116-C

SIDE A:
• ALING KUTSERO
• WARAY-WARAY
• PANDANGGUHAN
• BALITAW NG PUSO
• ANG KASING-KASING KO
• BASTA’T MAHAL KITA

SIDE B:
• IKAW KASI
• PISTA SA AMING BAYAN
• BINGWIT NG IBIG
• SINISINTA KITA
• ALEMBONG, ALEMBONG
• KUNG AKO’Y  MAG-AASAWA

[Home] [About Us] [Music Store] [Music Trivia] [Join Our List] [Contact Info]