Picture
 Home
 About Us
 Music Store
 Music Trivia
 Join Our List
 Contact Info
  Instrumental
Picture

Available on Compact Disc and Cassette Tape

ORDER OFFLINE

ORDER ONLINE

MAHIWAGA
DOMINIC AND HIS ORCHESTRA
VCD-008

• MAHIWAGA
• DAHIL SA ISANG BULAKLAK
• ALIW
• MAHAL KITA
• TANONG NG PUSO
• WALA KUNDI IKAW
• KAHAPONG PAG-IBIG
• IKAW ANG DAHILAN
• AWA MO’Y NASAAN
• ANG NANGYARI SA PUSO
• ANG LAGI KONG DALANGIN
• PATAK NG LUHA

[Home] [About Us] [Music Store] [Music Trivia] [Join Our List] [Contact Info]