Picture
 Home
 About Us
 Music Store
 Music Trivia
 Join Our List
 Contact Info
  Instrumental
Picture

Available on Compact Disc and Cassette Tape

ORDER OFFLINE

ORDER ONLINE

LOVE SONGS VOL 2
LEOPOLDO SILOS
VCD-5328

• DIYOS LAMANG ANG NAKAKAALAM
• ULILANG PUSO
• LAHAT NG GABI BAWA’T ARAW
• IROG, AKO AY MAHALIN
• KUNG IKAW ANG MAHAL
• ALINLANGAN
• MINAMAHAL SINASAMBA
• INIIBIG KITA
• MAGANDANG BITUIN
• MAGKAIBANG DAIGDIG
• KAPUTOL NG LUMIPAS
• PALIBHASA Y LUPA

[Home] [About Us] [Music Store] [Music Trivia] [Join Our List] [Contact Info]