Picture
 Home
 About Us
 Music Store
 Music Trivia
 Join Our List
 Contact Info
  Male Vocalists
Picture

ORDER OFFLINE

ORDER ONLINE

20 BEST OF RIC MANRIQUE JR.
VC-5443

SIDE A:
• SA LAMLAM NG BUWAN • DAHIL SA ISANG BULAKLAK • MINAMAHAL, SINASAMBA
• IROG, AKO’Y MAHALIN • INIIBIG KITA, INIIBIG KITA • BULAKLAK MAN AY LUPA
• DIWA NG PAGASA • MUNDO MA’Y MAWALA • D’YOS LAMANG ANG NAKAKAALAM
• SAPAGKAT KAMI AY TAO LAMANG

SIDE B:
• LA PALOMA • INIIBIG KITA • SA  AKING PAGHIHINTAY
• MAGBALIK KA LAMANG • SA IYO PUSO KO’Y SA IYO • SUMPA NG PUSO
• WALA KANG HABAG • IKAW • KUNG AKO’Y NAGKASALA SA IYO

[Home] [About Us] [Music Store] [Music Trivia] [Join Our List] [Contact Info]