Picture
 Home
 About Us
 Music Store
 Music Trivia
 Join Our List
 Contact Info
  Male Vocalists
Picture

ORDER OFFLINE

ORDER ONLINE

LOVE SONGS FROMTHE PHILIPPINES
RUBEN TAGALOG
V-5003-C

SIDE A:
• NASAAN KA, INDAY?
• IKAW ANG BUHAY
• PUSONG NAGMAMAHAL
• BUNTONG HININGA NG PUSO
• PANAHON ‘TANG NAGDAAN
• NAHAN KAYA IKAW

SIDE B:
• BAKIT KA LUMULUHA?
• SA PUGAD NG PAGIBIG
• PAGSUYO
• KUNG AKO’Y MAGAASAWA
• SA PINTO NG LANGIT
• BULALAKAW

[Home] [About Us] [Music Store] [Music Trivia] [Join Our List] [Contact Info]