Picture
 Home
 About Us
 Music Store
 Music Trivia
 Join Our List
 Contact Info
  Male Vocalists
Picture

ORDER OFFLINE

ORDER ONLINE

HIWAGA NG PAG-IBIG
RUBEN TAGALOG
MPVC-1002

SIDE A:
HIWAGA NG PAG-IBIG
NAMUMUKOD NA BITUIN
NANG MAKITA KITA
NAHAHABAG AKO SA IYO
SASAYANGIN KO BA

SIDE B:
AY, NENA
PANANABIK
PACING
MAAWA KA
ADIOS MARIQUITA LINDA

[Home] [About Us] [Music Store] [Music Trivia] [Join Our List] [Contact Info]