Picture
 Home
 About Us
 Music Store
 Music Trivia
 Join Our List
 Contact Info
  Male Vocalists
Picture

Available on Compact Disc and Cassette Tape

ORDER OFFLINE

ORDER ONLINE

20 BEST RUBEN TAGALOG
VCD-5440

• DALAGANG PILIPINA
• ALA-ALA KITA
• KAY BANGU-BANGO
• HABANG BUHAY
• ANG TAPIS MO INDAY
• IKAW ANG BUHAY
• IKAW AY AKIN
• BAKA MAPUTIKAN
• KUNG AKO’Y MAG-AASAWA
• BILIN
• PANDANGGO SA ILAW
• KASING-KASING
• PASENSIYA NOVELTY
• MARIA CLARA
• TULAD NG SAPA AT BUWAN
• DALAGANG DALA NA
• ETO NA
• KUNG ITO’Y PANAGINIP LAMANG
• ANA
• ADIOS MARIQUITA LINDA

[Home] [About Us] [Music Store] [Music Trivia] [Join Our List] [Contact Info]