Picture
 Home
 About Us
 Music Store
 Music Trivia
 Join Our List
 Contact Info
  Male Vocalists
Picture

Available on Compact Disc and Cassette Tape

ORDER OFFLINE

ORDER ONLINE

D’YOS LAMANG ANG NAKAKAALAM
RIC MANRIQUE JR.
VCD-5296

• D’YOS LAMANG ANG NAKAKAALAM
• KUNG IKAW AY MAHAL
• SABIHIN LANG
• IROG AKO AY MAHALIN
• ULILANG PUSO
• INIIBIG KITA
• MAGANDANG BTUIN
• MINAMAHAL, SINASAMBA
• ALINLANGAN
• MAGKAIBANG DAIGDIG
• KAPUTOL NG LUMIPAS
• PALIBHASA’Y LUPA

[Home] [About Us] [Music Store] [Music Trivia] [Join Our List] [Contact Info]