Picture
 Home
 About Us
 Music Store
 Music Trivia
 Join Our List
 Contact Info
  Male Vocalists
Picture

Available on Compact Disc and Cassette Tape

ORDER OFFLINE

ORDER ONLINE

TH BEST OF PHILIPPINE LOVE SONGS
JUN POLISTICO
AWCD-1004

• BUHAT
• MAHIWAGA
• MAALAALA MO KAYA
• D’YOS LAMANG ANG NAKAKAALAM
• ANG TANGI KONG PAG-IBIG
• ROSEMARIE
• DAHIL SA ISANG BULAKLAK
• IKAW
• TANONG NG PUSO
• DI BA’T AKO AY TAO MAY DAMDAMIN
• DAHIL SA IYO
• KUNG TALAGANG MAHAL MO AKO

[Home] [About Us] [Music Store] [Music Trivia] [Join Our List] [Contact Info]