Picture
 Home
 About Us
 Music Store
 Music Trivia
 Join Our List
 Contact Info
  Religious Music
Picture

Available on Compact Disc and Cassette Tape

ORDER OFFLINE

ORDER ONLINE

RELIGIOUS SONGS FROM THE PHILIPPINES
CELY / MABUHAY SINGERS / KAYUMANGGI
VCD-1000

• MAHIWAGA
• D’YOS LAMANG ANG NAKAKAALAM
• AMA NAMIN
• MAHAL NA BIRHEN
• SA BUHAY NG TAO
• BAWA’T PAMILYA AY MAGKAISA-ISA
• DIYOS
• KAPATID KITA, KAPATID MO AKO
• ANG DIYOS AY SUMAATIN
• SILAYAN (LAHAT NG ARAW)

[Home] [About Us] [Music Store] [Music Trivia] [Join Our List] [Contact Info]