Picture
 Home
 About Us
 Music Store
 Music Trivia
 Join Our List
 Contact Info
 Sing Along
Picture

ORDER OFFLINE

ORDER ONLINE

PILIPINO SONG BOOK
FULL STEREO MULTIPLEX 2
ORIGINAL ORCHESTRATION
AWC 1171

SIDE A:
BUHAT
DINGGIN
MAGBALIK KA LANG
HINDI SINO PA MAN
DIWA NG BANSA
BAYAN KO

SIDE B:
IKAW ANG MISS UNIVERSE NG BUHAY KO
PERS LAB
HAHABOL-HABOL
ANAK DALITA
MAALA-ALA MO KAYA
SUMPA NG PUSO

[Home] [About Us] [Music Store] [Music Trivia] [Join Our List] [Contact Info]