Picture
 Home
 About Us
 Music Store
 Music Trivia
 Join Our List
 Contact Info
  Visayan Songs
Picture

ORDER OFFLINE

ORDER ONLINE

VISAYAN AIRS RELLY COLOMA-ORGANIST
VC-5240

SIDE A:
ROSAS PANDAN
DIDTO SA LUYONG BUNG TOD
BALITAW NGA SUGBO ANON
PAGKATAHUM
HIYAS SA BUKIDNON
MITU-O AKO

SIDE B:
ANG BOL-ANON
AWIT SA KALANGGAMAN
BUKIDNONG BULAK
GUGMANG GITAGO-AN
ANG SILOY
DILI MAHIMO

[Home] [About Us] [Music Store] [Music Trivia] [Join Our List] [Contact Info]