Picture
 Home
 About Us
 Music Store
 Music Trivia
 Join Our List
 Contact Info
  Visayan Songs
Picture

ORDER OFFLINE

ORDER ONLINE

POPULAR ILONGO SONGS - MABUHAY SINGERS
V-5079-C

SIDE A:
LUMALABAY NGA DAW ASO
DALAWIDAW
AY, KALISUD
SA TUBURAN
LUHA NI INDAY
SA DUTANG LUHA-AN

SIDE B:
DAW PISPIS NGA BUKAS
SA SAN-O PA ?
WALAY ANGAY
ANG DALAGA NGA MAAYO-AYO
ERLINDA
AKO INNING KAILO

[Home] [About Us] [Music Store] [Music Trivia] [Join Our List] [Contact Info]